Hoeveel vrouwen in de leeftijd tussen 44 en 60 jaar werken er binnen jouw organisatie?

Vrouwen met veel werkervaring, talent, betrokkenheid, levenservaring en specifieke vaardigheden. Van onschatbare waarde toch?

Deze vrouwen zitten in de fase van de overgang en bij 55% van deze vrouwen hebben overgangsklachten invloed op het werk. Dat is meer dan de helft van alle vrouwelijke medewerkers.

Door zowel fysieke als mentale overgangsklachten ervaren vrouwen een gebrek aan energie, moeite met focus en concentratie, zijn ze gevoeliger voor stress en zal het werk minder efficiënt en zorgvuldig gedaan worden. Van deze groep vrouwen heeft 33% zoveel last van de veranderende hormonen dat het leidt tot ziekteverzuim*.

Onderzoek laat zien dat de kosten door verzuim door overgangsklachten behoorlijk kunnen oplopen. Een investering in een effectieve  en praktische aanpak is dan snel terugverdiend*.

3 factoren waarom de gezondheid van vrouwelijke werknemers niet de aandacht krijgt die het wel verdient (en waarom dat wel nodig is).

  • Gebrek aan (h)erkenning van overgangsklachten. Onwetendheid zorgt ervoor dat symptomen de diagnose burn-out of depressie kunnen krijgen en dus niet adequaat opgepakt worden. Kennis en inzicht over de overgang, overgangsklachten en de invloed van de overgang op de werkvloer zijn essentieel om de juiste aanpassingen en oplossingen te kunnen bieden.
  • Het taboe dat er op rust. In plaats van het bespreekbaar te maken en begrip te ontvangen, kan het zijn dat vrouwen zich eerder ziek melden. Creëer je daarentegen een open sfeer binnen jouw organisatie, dan kun je samen op zoek gaan naar oplossingen.
  • Er is geen concrete, praktische vertaalslag naar het dagelijkse leven (zowel werk als privé). Misschien is er wel informatie, maar HOE breng je dat in de praktijk ? Er is behoefte aan een effectieve en toepasbare strategie zodat het geen tijdelijke, maar een langdurige aanpassing van de leefstijl is. Het komt de gezondheid en vitaliteit ten goede.

Wat kun jij als werkgever doen:

Door als werkgever de overgang serieus te nemen, oog te hebben voor deze klachten, ze bespreekbaar te maken en ondersteuning te bieden, kan ziekteverzuim worden voorkomen.

Om werkgevers de handvatten te bieden die ze nodig hebben om de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers te stimuleren en ondersteunen, heeft Kunst van het Koken een aantal opties:

  • Lezing / webinar – 1 uur
  • Interactieve Workshop – 1 dagdeel / hele dag
  • Traject
  • Retreat

Interesse in wat ik voor de medewerkers van jouw organisatie kan betekenen ?

Neem voor de mogelijkheden contact met mij op

Mannen & Hormonen

Ik richt me vooral op vrouwelijke medewerkers, maar wist je dat ook mannen last kunnen hebben van hun hormonen ?

Het stresshormoon cortisol en het hormoon insuline, dat verantwoordelijk is voor jouw bloedsuikerspiegel, energie en gewicht, zijn de twee hormonen die vaak de grootste boosdoeners zijn als het gaat om ziekte en stress gerelateerde klachten.  Ik kan mijn aanbod zo aanpassen dat het ook voor de mannelijke medewerkers relevant is.

 

*Cijfers CBS, ziekteverzuim volgens werknemers naar leeftijd en geslacht 2013)

* (Geukes M, van Aalst MP, Robroek SJW, Laven JSE, Oosterhof H. The impact of menopause on work ability in women with severe menopausal symptoms)